Vilka hjälpbehov är det som Röda Korset tillgodoser?

Röda Korset hjälper människor i utsatta situationer. Befolkningen i ett område med jordbävningar och översvämningar eller flyktingar vid krig och konflikter är exempel på stora grupper av utsatta. Ytterligheten är den ensamma människan som befinner sig i en personlig kris eller som lider av sin isolering och ensamhet. I båda fallen handlar det om människor som befinner sig i en svår situation som de inte själva klarar att ta sig ur.

Röda Korset är den enda biståndsorganisationen i vårt land som arbetar med att

  • hjälpa flyktingar med råd i asylprocessen, med efterforskning av deras försvunna anhöriga, med återförening av splittrade familjer samt arbeta för att garantera flyktingars mänskliga rättigheter
  • utbilda hemvärnssjukvårdare för krigsberedskap
  • utbilda allmänheten i första hjälpen - "att kunna innan det händer, att våga när det händer"
  • skapa första hjälpengrupper att sättas in vid stora idrottsevenemang och folkfester och för samarbete med kommunernas räddningstjänst
  • via Stiftelsen Noaks Ark/Röda Korset bekämpa hiv/aids och ge medmänskligt stöd åt hiv-positiva och aids-sjuka
  • besöka häktade och intagna i fängelser - som opolitisk och neutral organisation har Röda Korset har det unika tillståndet att göra besök även när besöksförbud råder.

Exempel på arbete som förutom Röda Korset även andra hjälporganisationer utför är att

  • informera i skolor och på arbetsplatser om de mänskliga rättigheterna
  • ha telefonjourer för människor som mår fysiskt eller psykiskt dåligt
  • ge stöd åt anhörigvårdare
  • besöka gamla och ensamma.