Karlskogakretsen ingår i Svenska Röda Korset

Basresursen för Röda Korsets verksamhet är de lokala kretsarna. I dessa, ca 1500 till antalet, är alla välkomna och stöder genom sin medlemsavgift Röda Korsets arbete såväl på orten som i Sverige och i världen i övrigt.

Många medlemmar bidrar dessutom genom frivilligarbete till att ytterligare stärka Röda Korsets resurser. Det är viktigt att dessa personer helhjärtat ställer upp på Röda Korsets principer och värderingar för att kunna leva upp till de höga förväntningar som ställs på dem. Röda Korset är ju ett av de mest respekterade hjälporganen i världen.

Idag har karlskogakretsen ca 750 medlemmar. Av dessa gör ett fyrtiotal personer regelbundna frivilliginsatser och många fler ställer upp vid akuta behov som t ex för bössinsamlingar efter naturkatastrofer.

Varje måndag samlas vi i vår lokal på Kungsvägen och då sys bl a babypaket, tillverkas vinster till lotterier och tombolor och man umgås under trivsamma former.