Röda Korset finns i 185 länder

Sammanhållande för alla dessa nationella systerföreningar är
dels

Internationella rödakorskommittén
(i  Genève)

som känns igen på sin logotyp

och dels

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen
(också i Genève)

med logotypen

Kommittén (ICRC) skyddar och hjälper människor vid väpnade konflikter. Resurs är de olika ländernas rödakorsföreningar. Det är Kommittén som förvaltar arvet från Röda Korsets grundare, Henri Dunant, som utvecklats till en rad Genèvekonventioner.

Även stöd i olika former åt flyktingar ingår i Kommitténs ansvarsområde.

Federationen (IFRC) har till uppgift att snabbt och effektivt samordna de olika ländernas insatser när Röda Korset drar igång sitt hjälparbete efter t ex naturkatastrofer. Den samordnar också det utvecklingsarbete som utförs av rödakorsare i länder där människor lever under svårt lidande (svält, sjukdomar osv).

Varför Röda halvmåne-? Jo, i några av de muslimska länderna vill man undvika symboler som kan påminna om kristna sådana. Av liknande skäl har ytterligare en symbol nyligen godkänts för användande av nationella Röda Korsföreningar:

Den röda kristallen