Flyktingstöd

Röda Korset hjälper flyktingar med råd i asylprocessen, efterforskning och familjeåterförening.

Karlskogakretsen har för närvarande ingen egen verksamhet inom detta område. För information hänvisar vi till Svenska Röda Korsets hemsida