Medmänskligt stöd
i Karlskogakretsen

Såvitt vi kan bedöma finns det största behovet av medmänskligt stöd inom vårt område bland gamla och ensamma. En annan utsatt grupp är anhörigvårdare. Vi engagerar oss, både personligen och som bidragsgivare, i en rad aktiviteter:

  • besöksverksamhet i hemmen - i samarbete med föreningen Kontakten
  • besöker patienter på Sjöbacken
  • sköter Café Torpet på Torpdalshemmet, ordnar underhållning
  • stöder genom regelbunden samvaro anhörigvårdare - i samarbete med Svenska kyrkans diakoner, Demensföreningen och Kontakten svarar vi för Anhörig Café.