Insamlingsverksamheten
i Karlskogakretsen

Alla hjälpbehov kan inte täckas med enbart ideella personella insatser. Ibland måste det till pengar också. Karlskogakretsen - i likhet med alla andra kretsar i Sverige - frambringar medel på en rad olika sätt:

  • medlemsavgifter
  • loppmarknader och julmarknad
  • lotterier
  • tillverkning av varor och vinster för dessa, t ex fastlagsris för försäljning
  • bössinsamling till specifika ändamål

De pengar som inbringas används för att förbättra förhållandena för de hjälpbehövande i karlskogaområdet men också - via Svenska Röda Korset - för hjälpverksamheten i andra länder.