Så här kan du få kontakt med
Karlskogakretsen

Möteslokal, kretskontor

OBS, ny adress:
Katrinedalsgatan

Mail kretsen@rodakorsetkarlskoga.se

Kretsordförande

Lisbet Hall Karlsson
Vinbärsvägen 8
69147 KARLSKOGA
Tel 070-513 6992

Första hjälpengrupp

Tel 070 264 12 23
Mail forsta.hjalpengrupp.varmland@redcross.se
Hemsida fhg.redcross.se/kretsar/varmland/